Covidtest & sjukvård

Hos PCRdoktor.se kan du hitta information om covidtext, sjukvård och om olika vårdformer. Du kan till exempel läsa om fysioterapi, naprapati och om hudåkommor såsom akne och rosacea.

Läs mer

Vanliga frågor om PCR- och covid-test

PCR står för Polymerase Chain Reaction. Det är en biokemisk metod som används till exempel inom covidtester. Enkelt uttryckt fungerar det genom att testet amplifierar arvsmassa från viruset.

Ett PCR-test tas genom att föra in en särskild pinne i munnen till svalget eller genom näsan och skrapa. På så vis fastnar eventuellt virus på pinnen och kan sedan analyseras.

Att få svar på ett PCR-prov tar någonstans mellan 48 timmar upp till ytterligare några dagar. Hur lång svarstiden är beror på var testet genomförs och vilken instans som utför analysen.

Ett stort antal länder kräver PCR-test. Inom EU bland annat Belgien, Danmark, Estland, Grekland, Irland och Polen. Utanför EU länder som Norge, Monaco, Marocko, Peru, Serbien, Turkiet och Uruguay. Du hittar ytterligare information hos e-hälsomyndigheten.